.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 26 January 2017

TX Factor 14


Enjoy part two of our informative series on HF and VHF propagation. Steve Nichols G0KYA concludes with his explanation on how space weather affects our ability to communicate on the HF bands. Bob parts with some cash at Hamfest and Mike chats to Phil Willis M0PHI and Cathy Clark G1GQJ, two movers and shakers in the world of amateur radio.