.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 20 February 2014

... επί των χειρουργικών τριπόδων!

Κατόπιν προσκλήσεως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου από τον Σ.Ε.Ρ. παρευρέθηκα στα γραφεία του Συλλόγου για να παρακολουθήσω την παρουσίαση του θέματος των κεραιών από τον κο. Ψιλογιάννη SV1DB.
Ατυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παρουσίαση περισσότερο από 45 λεπτά διότι, θυμήθηκα ότι έπρεπε να επιμεληθώ τα της κεραίας μου.
PKW GP kw5 vert.

Με την βοήθεια του Α' Επιμελητή της Β' Αλουμινολογικής Κλινικής, Αποστόλη SV1EDY, την μεταφέραμε επί της χειρουργικής κλίνης ή των χειρουργικών τριπόδων επί το ορθότερον!
Είναι εμφανή για μιά φορά ακόμα τα σημάδια του χρόνου τα οποία ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε. Αφού έγινε καταμέτρηση των εξαρτημάτων της, διαπίστωσα ότι δεν μου λείπει ένας πλαστικός αποστάτης-μονωτήρας αλλά δύο. Είναι ένα οβάλ πλαστικό και μπορείτε να το δείτε, ένα εξ αυτών, περασμένο στο στοιχείο των 7MHz το οποίο είναι αριστερά στην εικόνα. Στην διάρκεια του Χρόνου και των μετακομίσεων, έχασα τον ένα και κατόπιν έχασα και τον δεύτερο τον οποίο αφαίρεσα ως δείγμα για να φτιάξω τον πρώτο! 
PKW GP kw5 hor.

Θα επιμεληθεί η επιμελητεία επ' αυτού! 
Η κεραία θα καθαριστεί και μονταριστεί με καθαρές φωτογραφίες του κάθε σταδίου αλλά και το κυριότερο, θα δίνονται οι διαστάσεις του αλουμινίου όπως και των χαρακτηριστικών των πηνίων, έτσι ώστε αν κάποιος θελήσει να την φτιάξει να έχει έναν εμπεριστατωμένο και λεπτομερή μπούσουλα. Είναι νομίζω δελεαστική σκέψη για μιά κάθετη 9.5 μέτρων για τους 3.7MHz!
Αν δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει ο Επιμελητής Α' και δεν έχει δικά του αλουμίνια να "σφάξει" (με συγχωρείτε, να χειρουργήσει ήθελα να πώ!), μπορεί να του επιτρέψω υπό την εποπτεία μου να αφαιρέσει το θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα των πηνίων και να προβεί στον αρχικό καθαρισμό!
Μείνετε συντονισμένοι!