.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 3 April 2011

Βιτριολικό χιούμορ για ραδιοχρήστες και κοντέστερς
Πως να δίνετε πάντα 5-9!!!
Εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού!!!
 reporting , easy RST, digital won reporting , easy RST, digital wonder s meter, Amateur Radio RST
Product Pre-Release. 
Idaho Potato Contest Group.  Proud to announce a first of it's kind device that simplifies  the modern Ham Shack!
It will improve your operation skills. Compatible with most radios , Collins, Drake, Yaesu, Icom, Kenwood, Ten-Tec.

           Digital Wonder Do-IT-All S-Meter 
Using modern technology there's no longer any reason to give false and misleading signal reports, accuracy is
so important during Net and DX operations, plus serious contesters can rest assured they are giving the correct
report for every QSO !  Its an absolute must for  WAS nets,  this S-meter insures a good contact every time!

Just position the Digital Wonder Do-IT-All S-Meter  close to your rig, it's like magic. 
What's the secret ?
 massive quantities of  high speed silicon devices (1N4148's) that couple the
electron's flow in your rig's AGC circuit  to the S-Meter.   Fool Proof, A must for serious operator,
order Today April 1st. and get the 2011 Dayton Discount   (see pricing / options)
To appreciate the full capabilities of this device, you MUST READ the Complete page !
If it seems too good to be true
you probably aren't spending enough time on the air.
Shown in DX SSB mode, working a DX pileup.   Simple, Sleek, complements any rig !


shown in action,  during an 80 meter contact on a worked all states NET..
I never heard the station calling, the Net Control yelled "over",   I pressed the button, gave the report. 
The net control was extremely pleased that I had the correct report, he told the guy "it's a good contact" and to send me a card? 
Is this great or what ?? It's so easy,  no guess work - now I'm getting a QSL card    How good can it get ?(see price list for the  Bang Bang voice module)


for the CW contester - The USB interface (opt 001) couples the S-Meter to your  keyer, just push the button, ur keyer does the rest.
This S-meter handles 6 of the toughest operating conditions, from casual DXing to CW contests.  
Never give an incorrect RST again.
  Just think ! You've only seen 3 of the 6 modes in action. This Cutting Edge
device makes the County Hunters Mode as smooth as the WAS mode, for working & confirming stations you can't hear.
Its mindlessly simple !

(operating instructions)

1. select your operating mode.
2. Press the button , give the report
3. confirm UR QSO via Eqsl ??
JUST ADDED,  Still in the prototype stage. After receiving hundreds of emails telling us we omitted
the fastest growing segment of the ham population,  Here it is , the sMeter-for-ur-BELT ® .
when released, it will include a 500 foot roll of duct tape, and a belt clip!
here's several pictures of the prototype, ready for a field test!                                              Picture #2:  copying the repeater CW ID.
the ultimate addition to your GO Kit ?   "never leave home without itNewington approved
         


PLEASE  forward this link to your friends and serious operators.
we are looking for comments & suggestions for new modes & uses  email  ThinkTank@IPCG.org
Better yet, bookmark this page, so you can keep informed about future options.
advanced pricing
$599 Digital wonder S-meter
$59   USB contest keyer interface, opt 001
$22   Bang Bang Voice module  for WAS mode, opt 22
free   Eqsl interface,   opt ØØØ  
(considered useless)
operating with this S-meter      $ priceless


This is pre release information,
From the IPCG Think Tank.
Making everyday on Ham Radio a Celebration
Turn your radio on !.


IN THE WORKS
option 005             LID Filter
option 10-4           a Chrome Cabinet
option 177            Audio Recovery System , removes unwanted base and distortion.
                            the closer you tune to 14.177 mHz,  the more it works to clean up the trash.
sMeter-for-ur-BELT,    For the HF impaired

πηγή