.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 1 July 2010

G4ILO's Blog

Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στο ιστολόγιο του G4ILO.

French get extra 40m allocation

Today French radio amateurs have finally been granted permission to operate in the region 7.1 to 7.2MHz. Vive la France!
Ακόμα 100KHz στην διάθεση των Γάλλων ραδιοερασιτεχνών!
Για τους 6μιση δεν ξέρω. Πληροφορίες στο σάϊτ του Πορδαμόλα!

D-Star illegal in France

Steve, GW7AAV, was quick off the mark to post about the announcement yesterday on the website of DR@F, the French association of amateur digital mode operators, that D-Star has been ruled illegal in France. The reasons for the ruling, if I understand correctly, are that D-Star permits a radio to be connected to the internet (which is apparently illegal in France) and that it breaches rules prohibiting encrypted communications on grounds of national security because parts of the patented proprietary AMBE codec are undisclosed.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Ραδιοερασιτέχνη απαγορεύει την εκπομπή κωδικοποιημένων-κρυπτογραφημένων σημάτων.
Εξαιρείται φυσικά ο Κώδικας Μορς διότι οι κωδικές συντμήσεις του είναι γνωστές και δεδομένες και επίσης εξαιρούνται και τα γνωστά ψηφιακά αφού η μεταδιδόμενη πληροφορία δεν είναι κωδικοποιημένη και η αποδιαμόρφωση του ψηφιακού σήματος γίνεται εύκολα με το μίνιμουμ του εξοπλισμού, όπως και του κόστους αυτού!
Το γιατί η Ε.Ε.Ρ. επιμένει να προωθεί το D-Star, συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένης εταιρίας, συγκεκριμένου εισαγωγέα-αντιπροσώπου, δεν το ξέρω για να το γράψω!