.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 20 July 2011

Fuji QRP R7 + T7


Τελειώνοντας!
Για να ενώσω τις πλακέτες και μέχρι να καταλήξω σε κάτι πιό μόνιμο, πέρασα μικρά κομμάτια θερμο(διαστελόμενου!)συστελλόμενου και τα θέρμανα για να σφίξουν.
Χρησιμοποίησα ομοαξονικό καλώδιο από τον διακόπτη μεταγωγής από το T7 στο R7 και έδωσα μία κοινή τροφοδοσία.
Το θηλυκό τζακ πλακέτας είναι εξτρά και το διάλεξα έναντι ενός RCA, αφού έτσι κι αλλιώς, βύσμα καρφί θα χρησιμοποιώ.
Στην γεννήτρια Marconi TF-995A/5 δεν μπόρεσα να δω ευαισθησία εισόδου μικρότερη από 10μV αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο δέκτης είναι “κουφός”.
Απλά έχει, politically correct, "επιλεκτική ακοή"!!!
Θα ασχοληθώ λίγο παραπάνω με το “μικρό” και θα σας κρατώ ενήμερους!