.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 20 July 2011

Fuji QRP T7


Μετά τον δέκτη R7, σειρά είχε ο πομπός T7.
Άρχισε σαν μια σακουλίτσα με υλικά με μια πλακέτα και κατέληξε σε αυτό που βλέπετε διαδοχικά στις φωτογραφίες!
Τα υλικά εν παρατάξει, ο ταλαντωτής, ο οποίος έχει την δυνατότητα να ταλαντώνει σε ένα εύρος, ανάλογα την επιλογή μας, έως και 15KHz.
(Ο δεύτερος μεταβλητός δεν ήταν στο σακουλάκι κι έτσι το RFC έχει μείνει ορφανό κι εγώ είμαι με εύρος συντονισμού μόλις 4KHz.)
Η βαθμίδα εξόδου στην συνέχεια, η οποία μας δίνει ισχύ 500mW με τροφοδοσία 12V ενώ μπορούμε να πάρουμε έως και 800mW με την κλασική τροφοδοσία των 13.8V.
Κύκλωμα απόρριψης αρμονικών 5 στοιχείων και είμαστε έτοιμοι για την διασύνδεση.

Όπως και στον δέκτη R7 έτσι κι εδώ, έκανα τις συνδέσεις που με βόλευαν, με τον τρόπο που με βόλευαν!
Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι όμορφο.