.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 3 July 2010

Παράληψη!

Παράληψή μου να μην αναφέρω και την ανάρτηση για το D-Star από τον Γιάννη/SV9OFO.
Εμπεριστατωμένα και Ελληνικά!