.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 19 August 2011

Καλό ταξίδι.

Ο μπαρμπα-Μήτσος το έκλεισε το καφενείο.