.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 12 August 2011

EME barge!

Regent canal, Λονδίνο.
Έφτασαν οι φορτηγίδες να κάνουν EME!
Για να μην πω και για ρότορες!!!
Τι σου είναι η τεχνολογία, βρε παιδί μου!!!