.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 31 December 2015

Happy New Year! (and 7145 monthly page views!)


I wish you all a Happy, Healthy and Prosperous New Year!
You broke this blog personal record of  5959 monthly pages held from January of 2012, to the new one of 7069 monthly pages, few hours before 2016!
Thank you very much!Εύχομαι σε όλους ένα Ευτυχισμένο, Υγιές και Κερδοφόρο Νέο Έτος !
Καταφέρατε να σπάσετε το προσωπικό ρεκόρ του ιστολογίου των 5959 μηνιαίων σελίδων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2012 , αντικαθιστώντας το, με το νέο των 7069 μηνιαίων σελίδων λίγες ώρες πριν από το 2016 !
Σας ευχαριστώ πολύ!