.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 30 December 2015

SX90IARU award


SX90IARU  Gold Award!

Το Χρυσό φυσικά! Τι άλλο;