.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 30 May 2012

Πομπός AM/CW με EL84

Κατασκευή πομπού AM/CW με την λυχνία EL84!


Κλασικός αυτοταλάντωτος πομπός συντηρουμένων κυμάτων (CW) και διαμόρφωσεως πλάτους (AM) για τους 3.579 χιλιόκυκλους (ή και MHz)!

Κύκλωμα τροφοδοσίας του ανωτέρου πομπού. Για ακραίες καταστάσεις(!) και απαιτήσεις για μεγαλύτερη ισχύ(QRO), χρησιμοποιήστε την πλήρη τάση του δευτερεύοντος του Μ/Σ και κάνετε ανόρθωση γέφυρας.


Τρεις φωτογραφίες οι οποίες αναδεικνύουν την απλότητα της κατασκευής. Σε πρώτο πλάνο, στην πάνω φωτογραφία, το λαμπάκι/dummy load!!!

Η κατασκευή δεν είναι δική μου παρά την βρήκα στο ίντερνετ και την παρουσιάζω. 
Είμαι στην Ελλάδα για το Hamfest το οποίο είθισται να διοργανώνεται το τελευταίο Σ/Κ του Μαΐου, έχοντας ζητήσει την ανάλογη άδεια από την δουλειά και έχοντας αγοράσει τα αεροπορικά εισητήρια από τον Φεβρουάριο. Είθισται όμως και η ΕΕΡ, κάθε μερικά χρόνια ν' αλλάζει την ημερομηνία για κάποιον ανεξήγητο λόγο.
Αυτή χάνει! (hi!)