.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 5 May 2012

PA3BHK 80m DSB/CW tcvr (ανανεωμένο)

Πομποδέκτης DSB για τα 80m σχεδιασμένος από τον PA3BHK.

Μην σας φοβίζει η φαινομενική πολυπλοκότητα του σχεδίου. Αν πραγματικά θέλετε να τον κατασκευάσετε τον π/δ, μπορείτε να το κάνετε με την μορφή modules. Στην φωτογραφία βλέπετε έναν ταλαντωτή στους 3.670Mhz στην απλούστερη κατασκευαστική μορφή. Παρ' όλο το ανορθόδοξο της κατασκευής, είναι αρκετά σταθερός. Τον έχω κατασκευάσει σαν signal injector παρά σαν ταλαντωτή για DSB πομποδέκτη, αλλά σας δίνει πιστεύω μια εικόνα του τρόπου κατασκευής!