.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 2 May 2012

The Belthorn SSB IF module


Πριν από καιρό σας είχα παρουσιάσει κάποιες αγορές μου στην ανάρτηση με τίτλο “ραδιοερασιτεχνικές κατασκευέςδιαμάντια”.
Κατασκευαστής των, είναι ο Άγγλος συνάδελφος G3TIE τον οποίο αναζήτησα και συνάντησα τελικά ανταλλάσσοντας απόψεις και σημειώσεις!
Υπάρχει αρκετό χειρόγραφο πρωτότυπο υλικό όπως και μερικά από τα αυθεντικά άρθρα!
Το αυθεντικό άρθρο του Ron Taylor (Bsc, Ceng, MIEE) G4GXO το οποίο δημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες,  μπορείτε να διαβάσετε πάρα-κάτω.


Στην φωτογραφία βλέπετε την καρδιά του πομποδέκτη Belthorn SSB IF module, ανεπτυγμένη σε τρεις πλακέτες.