.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 2 September 2009

Don't Panic!
Ηρεμήστε όλοι!
Δεν αποσύρονται οι λάμπες! Οι λάμπες αποσύρονται!!!
Λάμπες οι "μεν", λάμπες και οι "δεν"!
Οι
"μεν" και φωτίζουν (χμ!) και ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ, οι "δεν" μόνο φωτίζουν (μπλιάχ!)!
Αυτές οι οποίες σταματούν να παράγονται είναι οι "δεν", οι συμβατικές.

«Μετά από 120 χρόνια συνεχούς παρουσίας, η λάμπα πυρακτώσεως αποσύρεται από την Ευρώπη. Από την Τρίτη, η παραγωγή και οι εισαγωγές των συμβατικών, διαφανών λαμπών ισχύος 100 watt, θα απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν μόνον τα αποθέματά τους.
Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, οι χαμηλότερης ισχύος λάμπες πυρακτώσεως θα αποσυρθούν τελείως.
Στην Αυστραλία έχει αρχίσει η σταδιακή αντικατάσταση των λαμπών πυρακτώσεως ενώ έχει ολοκληρωθεί στην Κούβα.»
http://hellasxg.blogspot.com/

Οι "μεν" θα συνεχίσουν για πολλά χρόνια να είναι μαζί μας! Η ετήσια κατανάλωσή τους από τους Έλληνες Μεσαιατζίδες-και όχι μόνο, είναι ικανή να κρατήσει τα εργοστάσια σε πλήρη παραγωγή!!!
Αν υποψιαστώ ότι η Golden Dragon θα αγοράσει την Toyota με Μεσαιατζίδικα κεφάλαια, θα
βγάλω την 4-1000A …αυτοταλάντωτη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!