.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 10 August 2011

90.000 σελίδες!90.000 σελίδες!
42.469 επισκέψεις!
Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω από ότι την πλευρά μου,  έχω προσφέρει ένα λιθαράκι γνώσης στο οικοδόμημα του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισμού!