.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 8 August 2011

Crete DXpedition SY9VHFDuring the six day period between June 30th and July 5th, the Greek DXpedition team under the special callsign SY9VHF, was QRV from the island of Crete (SV9). 
The locator was KM15TI and they operated from a mountain top at 1200m ASL. Operators were yannis SV1BJY, Michalis SV8GKE and Pantelis SV2HWR. 
The team worked on the usual 50 and 144MHZ and also on 70MHz, 432MHz, 1296MHz and 10GHz.
On 10GHz the team worked: SV first QSOs over 300Km and 400Km with SV8ECK, SZ8S/SV8FMY and SV8GXC/1. 
On 144MHz: achieving their first CW-EME QSOs with ES6RQ, OZ1HNE and OK1MS. In total they logged about 3000 QSOs in six days.


Tim Kirby G4VXE's World of VHF
Practical Wireless, September 2011, page 57.