.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 8 August 2011

Υψηλής ακρίβειας QTH locator!Υψηλής ακρίβειας  QTH locator!
Υψηλότερης, μάλλον δεν γίνεται!!!
http://no.nonsense.ee/qthmap/?qth


Το αεροπλάνο το προσέξατε???