.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 7 August 2011

Tottenham 07-08-11

Εδώ ο κόσμος καίγεται(κυριολεκτικά),
εγώ κεραίες φωτογραφίζω(και όχι μόνο!)


Μην κάνετε χαρούλες!
Low Band VHF είναι όλες.
Η πρώτη από εταιρία ιδιωτικών ΤΑΞΙ, mini cab όπως τα λένε εδώ.
Οι άλλες είναι κεραία τηλεόρασης(ή ότι απέμεινε από αυτή) της δεκαετίας του 50 και 60 για τα κανάλια 1,2 και 3.