.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 25 July 2011

Mountain BikeΗ πρώτη μέρα με ποδήλατο στο Λονδίνο.
Μου το δάνεισε μόνιμα, ο φίλος και συνεταίρος Nick Earl G8DWF.
Θα καεί ο ουδείς!
Εκ του άσφαλτος!!!