.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 4 July 2010

D-Star συνέχεια!

Χαμός με το D-Star στο QRZ Forum!
Κάποιος θα πρέπει να πει στην ICOM ότι, όσο τα ανακατεύει...μυρίζουν!
Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει όταν η...μπόχα, φτάσει στην Αχιλλέως!
Σχολίασα σήμερα στον G4ILO

Hellow Julian!
- though why someone would pay £500 for a radio just to swear or play music is also a mystery -
You have no idea how many thousands of them exist back home! We call them pirates!

I suspect that the people who find APRS too much like Big Brother won't like this either.
If someone wants voluntarily to be BB subject, he/she can be my guest!
Reporting position every two minutes is not radio-experiment by all means!
The main(?) idea of D-Star is to transmit to a relay station voice, data and any other digital info, and from the relay station retransmitted to be heard somewhere else.
Or relayed via a wire network, to far away distances.
Exactly what my wife's NOKIA 5800 do!
And she is not a "radioamateur"!!!
73
Peter 

Σχολιάζω τελειώνοντας:"... Η κεντρική(?) ιδέα του D-Star είναι να εκπέμπει προς έναν επαναλήπτη φωνή, δεδομένα ή όποια άλλη ψηφιακή πληροφορία και από τον επαναλήπτη να αναμεταδίδεται για να ακουστεί κάπου αλλού. Ή να αναμεταδοθεί μέσω ενσύρματου δικτύου σε πολύ μακρινές αποστάσεις.
Αυτό ακριβώς κάνει και το NOKIA 5800 της γυναίκας μου!
Και δεν είναι "ραδιοερασιτέχνης"!!!..."