.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 28 June 2010

HAIKU OMEGA NAVIGATION STATION - 1973 - 1997

10KHz
100KW
700 μέτρα κάθετη κεραία
Σας κίνησα το ενδιαφέρον?
Haiku OMEGA Navigation System


πηγή