.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 7 February 2014

KENWOOD TS-990S στην γραμμή συναρμολόγησης!

Άλλο ένα Kenwood. Και λοιπόν;!


Όπως γράφει και ο Dave VK5DPL σε ένα φόρουμ, οι μάγκες της Kenwood δεν "το 'χουν" καταλάβει ακόμα! 
(αυτό που) Χρειάζονται ένα πλήρως φορτωμένο TS-830s με καλούδια σαν το DSP, ρελέ κενού, πυκνωτές κενού και 2x3-500Z στην έξοδο!!!
(I still don't think Kenwood has got it right yet.  They need a Fully load ts830s, with a few extras like DSP, vacuum relays, vacuum caps and 2x 3-500z valves in the PA..)