.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 7 February 2014

Aristarchus CanSat Team

Μια σειρά από βίντεο με την πρόοδο των μαθητών του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης.
Ξεκινάμε την παρουσίαση του project!


Καλή διασκέδαση!