.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 7 February 2014

Φόρτιση...

Τι συμβαίνει όταν βάζουμε μία γάτα στην πρίζα;
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


Φορτίζει!!!πηγή (της έμπνευσης)