.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 29 January 2017

Ferrite or Powder?


Ferrite or Powder? keep reading... 


Διαφορές των στρογγυλών μικρών μαύρων αντικειμένων τα οποία είθισται να συζευγνύουν βαθμίδες μεταξύ των (γιατί και η κάθοδος προς κεραία, βαθμίδες είναι!). Το BPSK-31 στο οποίο έχω αφοσιωθεί τελευταία με κράτησε πίσω στην Ελληνική απόδοση αλλά, θα το κάνω πολύ σύντομα.