.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 8 February 2017

Can you guess?


Other than the Greek scribings, can you guess what is that.
Hint: It dates back in 1977-1078.
Tip: DO NOT try to duplicate.


The first photo is the original schematic hand-draw by Yiannis SK now.
The second one is my try to decipher Yannis scribings doing a bit of better job!
The third is the schematic of a crude Full Wave Rectifier and power supply.P/SΞέρετε τι είναι αυτό?
Βασικά είναι μία πολύ επικίνδυνη κατασκευή σε σχέδιο του καλού φίλου και συμμαθητή, μακαρίτη τώρα, Γιάννη Σαμ.
Αποκωδικοποίησα τα δικά του ορνιθοσκαλίσματα με δικά μου κοκοροσκαλίσματα!
Εις ανάμνηση παλαιών ημερών περασμένων δεκαετιών και περασμένου αιώνα.
Σνιφ! Συγκινήθηκα!