.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 16 September 2009

VHF Satelite contest!!!

Δίνω μια ιδέα στο θρησκόληπτο Ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό του Αιγαίου.
Μετά το VHF contest με τα σκουπόξυλα(!!!), τώρα και VHF Satelite contest.
Μην κουράζεσθε για Sat dishes.
Τα πιάτα της ταβέρνας του Μάσα-Μπούκα είναι τα καλύτερα home made υποκατάστατα!
Όλα τα λεφτά στο consept είναι το hairpin match το οποίο είναι μεγαλύτερο από το boom!!!