.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 29 September 2009

RadCom October 2009Το τελευταίο τεύχος του RadCom και τα περιεχόμενά του.

Κάντε κλικ στην φωτογραφία για μεγέθυνση.

Η σύγκριση και τα συμπεράσματα δικά σας!