.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 9 November 2009

74HC240 40m 1-Chip 200mW Transmiter
Η QRP αυτή κατασκευή έχει 24 εξαρτήματα.
Αν κάθε εξάρτημα περιγράφεται με μέσο όρο τις 7 λέξεις, θα προσπαθήσω να σας την περιγράψω με, 24 εξαρτήματα επί 7 λέξεις, μέσα σε 168 λέξεις!
Πάμε!

Πομπός χαμηλότατης ισχύος για τα 40m με ένα ολοκληρωμένο. Κυριολεκτικά ολοκληρωμένος πομπός αφού οι περισσότερες εργασίες γίνονται από το 74HC240.
Όλα κι όλα τα εξαρτήματα είναι ο ταλαντωτής και ένα 7πολικό φίλτρο αρμονικών στην έξοδο!
Μαζί βέβαια με τους απαραίτητους κοννέκτορες, τις καλωδιώσεις και ίσως ένα μικρό κουτί για να το βάλουμε μέσα.
Ο ταλαντωτής τύπου Pierce εργάζεται στην θεμελιώδη συχνότητα και είναι συνδεδεμένος στον ένα πόλο του οκταπολικού 74HC240. Άλλοι τέσσερις ενισχύουν το σήμα ενώ τρεις είναι ανενεργοί.
Για την εξασθένηση των κλικ του χειριστηρίου η σταθερά ορίζεται από το R/C 330K/100nF και είναι 33ms.
Το ολοκληρωμένο έχει ανώτατη τάση λειτουργίας τα 9Volts. Μια τάση μεταξύ 7 και 8Volts είναι ιδανική για την απρόσκοπτη και οικονομική του λειτουργία.
Για την ψύξη (!) του, είναι αρκετό να το κολλήσουμε, πάνω στην πλακέτα ή στο κουτάκι κατασκευής, ανάποδα και το χειριστήριο να «πάρει φωτιά»!
Αρκετά κατατοπιστική πιστεύω ότι είναι η εικόνα με ολοκληρωμένη την κατασκευή και αν παρ’ όλα αυτά θέλετε κάτι παραπάνω, εδώ!

Ουφ, οριακά! Όπως και να ‘χει, πόσο παραπάνω να γράψεις και να περιγράψεις αυτό το μικράκι! Ο N7KSB με μια ground plane στην οροφή του σπιτιού του έκανε WAC και 30 χώρες! Προφανώς στο ηλιακό μέγιστο και στα 10μέτρα αλλά, αυτό δεν μειώνει σε κάτι τον μικρό Πομπό.
Όποιος έχει φτιάξει κάτι από την αρχή και έχει επικοινωνήσει ακόμα και με τον «γείτονα» καταλαβαίνει την χαρά και την απόλαυση! Πόσο μάλλον όταν αυτός ο «γείτονας» είναι μια ήπειρο μακριά!!!
73

credits: SPRAT 126 άνοιξη 2006 σελίδα 20