.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 7 April 2009

AM Radio KitΒασισμένο στο δημοφιλές MK484 Radio IC, το οποίο χρειάζεται πολύ λίγα εξωτερικά εξαρτήματα για να κατασκευαστεί ένα υψηλής πιστότητας ΑΜ Ραδιόφωνο.

Το σχέδιο και οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν στην κατασκευή του κυκλώματος.

Όπως μπορείτε να δείτε το Kit περιλαμβάνει:

TA 7642 Radio IC και BC548 τρανζίστορ

Ράβδο φερρίτη και πηνιόσυρμα

Μεταβλητό πυκνωτή και διακοπτάκι

Θηλυκό τζακ πλακέτας

Αντιστάσεις και πυκνωτές

PCB (πλακέτα)

AA μπαταριοθήκες.

Καλή διασκέδαση!