.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 24 June 2011

TURKSAT-3USATupdated

Obviously there is a misunderstanding of the reason posting this info.
This is a radioamateur blog posting radioamateur news, technical achievements and constructional projects.  It has nothing to do with Politics or "fear". Just respect on the achievements of like minded colleagues never mind the Race, Religion, Colour or Disability.
I see that this matter has been misinterpreted intentionally and actually this is where our cultural differences lies.
Οι μαθητές του Τεχνικού Πανεπιστήμιου Κωνσταντινούπολης (ITU) εργάζονται επάνω σε έναν 3U CubeSat ο οποίος θα μεταφέρει ένα γραμμικό transponder για Ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες σε SSB/CW.
Ο TURKSAT-3USAT θα μεταφέρει ένα γραμμικό transponder εύρους 50kHz για τις συχνότητες 145MHz/435MHz (V/U), με ραδιοφάρο και downlink τηλεμετρίας.
 Ελπίζουν να τον εκτοξεύσουν και να τον θέσουν σε Sun Synchronous Orbit (SSO) 680km, στις αρχές του 2012.
formal_detail.php?serialnum=213

Σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες νέους επιστήμονες οι οποίοι ίσως να έχουν ψήγματα και Ελληνικού DNA στο αίμα τους, υπάρχουν και οι μογγόλοι Τούρκοι βιαστές σκύλων!
Τόση κατάντια!

Turks. The wannabe Europeans.