.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 7 April 2009

AM Radio KitΈχω δύο AM Radio Kit σαν αυτά της φωτογραφίας και τα χαρίζω σε όποιον το αξίζει!

Αν ξέρετε κάποιο παιδί που ξεκινά τις κατασκευές ή κάποια εφορία προσκόπων ή όποιον άλλον, τα χαρίζω με έξοδα αποστολής δικά μου.

Ας αιτιολογήσουν γιατί το θέλουν και το Kit είναι δικό τους.

Προς Θεού δεν μιλώ για εξευτελισμό για ένα Kit των 10Ευρώ! Απλά για ένα έξυπνο μήνυμα!!!

Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, σε σύγκριση με το K3(!?!), αλλά την δουλειά του την κάνει με το παραπάνω. Εξάλλου όλοι(?) από κάτι τέτοιο ξεκινήσαμε!