.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 7 April 2009

CB συχνότητες Αστυνομίας!!!


Στην ταινία της δεκαετίας του 80, «Ο Μπράβος» με πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Σουάηζη, ακούστηκε ο κάτωθι διάλογος.

Πάτρικ – Φύγετε!
2 πελάτες – Γιατί?
Πάτρικ – Γιατί είσαστε πολύ βλάκες για να διασκεδάσετε!!!

Είδα στις αναζητήσεις του μπλογκ μου κάποιον ή κάποιους να ζητούν να μάθουν τις «CB συχνότητες Αστυνομίας»

Φύγετε! Είσαστε πολύ βλάκες (
ή πολύ προβοκάτορες), για να μπαίνετε σ’ αυτό το μπλογκ!