.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 30 March 2009

HamCalc new ver

Κατέβασα την τελευταία έκδοση του HamCalcPainless Math for Radio Amateurs” από την διεύθυνση www[.]cq-amateur-radio[.]com χωρίς τις αγκύλες [ ] βέβαια.

Είναι συμπιεσμένο και δεν είναι μεγαλύτερο από 3Mb. Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης οι οποίες σε γενικές γραμμές σας ζητούν να το εγκαταστήσετε με τον παλιό (καλό?) τρόπο του DOS!

Απλά και με λίγα λόγια κατεβάστε το Ζιπαρισμένο αρχείο και ανοίξτε το σε έναν φάκελο. Τα τρία αρχεία που θα δημιουργηθούν, το HamCalc, το GWBASIC και το VE3ERP μετακινήστε τα στο σκληρό δίσκο σας C:

Δημιουργήστε μια συντόμευση του VE3ERP και είσαστε έτοιμοι για να το τρέξετε!

Θα βρείτε μέσα πάνω από 350 προγράμματα κατ’ αλφαβητική σειρά από το A.C. έως το Zepp, σε DOS βέβαια, οπότε ξεχάστε το ποντίκι!

Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα γιατί στα περισσότερα αν όχι σε όλα τα προγράμματα κάνει αναφορά στο Antenna Book και Handbook της ARRL αναφέροντας κεφάλαιο και σελίδα δίνοντας έτσι το ερέθισμα για περαιτέρω μελέτη. Ξέρετε τώρα μελέτη, διάβασμα και όχι «πρωινή Μελέτη!!!»

Το αξίωμα του VE3ERP είναι:
Η εναντίωση στα μαθηματικά δεν είναι αποκτώμενη αποστροφή – έρχεται φυσιολογικά!!!