.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 17 March 2010

Η συνέχεια της ανάρτησης "Εν ψυχρώ"!


Αυτό είναι το e-mail το οποίο έστειλα την ίδια ημέρα κιόλας στην Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Φιλανδίας (Finnish Amateur Radio League SRAL) αναφέροντας την εσκεμμένη παρεμβολή του OH2JSR στους 14.285MHz!

to whom it may concern

Dear sir/madam

Today 02/03/2010 and time 13:45UTC on the frequency of 14.285Mhz there was deliberate QRM from OH2JSR against YO8KUU club station.
Although I mention strongly to OH2JSR that he was causing QRM to an existing QSO he continued his provocative and deliberate QRM asking the other station to clear the frequency because he owns it!
During the interference I had a QSO with YO8KUU and I inform the operator of my planed actions.
In spite of being on that certain frequency for more than 20 minutes and willing to continue promoting the club station unfortunately they had to QSY 4KCs down to avoid the Finn "radioamateur"!
Mind you that 14.285MHz under gentlemen agreement is QRP SSB calling frequency and no one "owns" it for net or otherwise!
Sincerely yours
SV3AUW G-QRP member 12766
Panagiotis Perreas

Αυτή είναι η απάντηση της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Φιλανδίας η οποία όπως μπορείτε να διαβάσετε είναι άκρως αποκαλυπτική και ενδιαφέρουσα!


Dear OM Panagiotis,

you have complained the actions taken by Dionisis Tasoulis OH2JSR. We
wish to inform you the following:

OH2JSR has been a member of Finnish Amateur Radio League SRAL. At this
moment, he is no more a member and therefore we have no possibility to
exercise any influence whatsoever on him.

We at the League know OH2JSR and his behaviour as we have followed his
conduct over a number of years. We believe that he is a Greek by
nationality, not a Finn as you call him.

You do not suggest any measures to be taken to stop his behaviour
contradicting to Ham Spirit, therefore we assume that your message is
intended to be of purely informative nature.

Please accept our sincere gratitude for bringing the information of
OH2JSR misconduct to us.

Wishing you good health and success in our Amateur Radio hobby,

Sincerely yours,

Jukka Heikinheimo, OH2BR
IARU liaison and HF Manager
Finnish Amateur Radio League SRAL


  Η απάντησή μου και το τέλος γι αυτή την φορά, διότι την επόμενη εσκεμμένη παρεμβολή, θα την ανεβάσω πολύ "ψηλά"!


 Dear Jukka OH2BR!

Thank you very much for your reply.
The main purpose of my e-mail was to inform you about the behavior of OH2JSR.
I wasn't intended to ask for any sanction on him either you could force it or not.
The fact that he have made himself outcast of the Radio-amateur family is more than enough for me!
Thank you once again for your effort and consideration to my e-mail.
With regards
SV3AUW G-QRP member 12766
Panagiotis Perreas