.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 14 March 2010

Marconi Basic-7 βελτιώσεις!!!

-->
Θα ξεκινήσω με την σημαντικότερη βελτίωση του Κιτ.
Η τιμή του θα είναι πάρα πολύ κοντά στα 80 USD συν 6 USD ως έξοδα αποστολής από Ιαπωνία για Ευρώπη. Η πληρωμή θα γίνεται με PayPal και φυσικά σε ΕΥΡΩ!
Με την χτεσινή ισοτιμία υπολόγισα το κόστος σε 62.50ΕΥΡΩ!
Χωρίς το κουτί βέβαια το οποίο προσθέτει βάρος και κόστος. Το κόστος αγοράς και επεξεργασίας με μεταξοτυπία είναι πολύ μεγάλο και αντίστοιχα ανεβαίνει και το κόστος των ταχυδρομικών! Όλα τα άλλα θα περιλαμβάνονται φυσικά!
Πάμε και στις βελτιώσεις του κυκλώματος.

Το LM 386 έχοντας τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C37 των 10μF στα ποδαράκια 1 και 8 είχε λόγο ενίσχυσης 200! Σε σειρά τοποθετήθηκε μια αντίσταση 1Κ2 και ο λόγος ενίσχυσης έπεσε στο 50. Το κέρδος μας είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει παραμόρφωση στο ηχείο από την μέση και μετά της διαδρομής του ποτενσιόμετρου ήχου, καταπολεμήθηκε ένας ελαφρός κουδουνισμός (ringing effect) όπου υπήρχε και έγινε δυνατή η ευκολότερη ρύθμιση του Πλάγιου Τόνου!

Έγινε αλλαγή του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή C21 1μF στην Βάση του Q6, σε 220μF και παράλληλα τοποθετήθηκε αντίσταση 15Κ δημιουργώντας ένα κύκλωμα διαρροής-χρονισμού (bleeding-timing RC).
Τα έντονα κλικ τα οποία ακούγονταν από το μεγάφωνο έγιναν κατά πολύ λιγότερο ενοχλητικά και αισθητά. Μπορεί έτσι να ρυθμιστεί ο Πλάγιος Τόνος σε πολύ μικρή ένταση και να «δουλεύουμε» με ακουστικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το μόνο μειονέκτημα είναι ό,τι με αυτές τις τιμές υλικών ο χρονισμός είναι μερικά milliseconds μεγαλύτερος από θα έπρεπε(?).
Αν αντικαταστήσετε την Αντίσταση των 15Κ με ένα τρίμερ πλακέτας, μπορείτε να φέρετε τον χρονισμό στα μέτρα σας!

Η επόμενη βελτίωση έχει να κάνει με την είσοδο και τις παρεμβολές της Ραδιοφωνικής Μπάντας (BC interference).
Ο C26 αποσυνδέεται από την κεραία, το ένα άκρο του φυσικά, και συνδέεται στον κόμβο του C14 και C15 του Βαθυπερατού Φίλτρου (Low pass Filter).
Ταυτόχρονα συνδέονται δύο Δίοδοι 1Ν4148 με ανεστραμένη πολικότητα μεταξύ των στην είσοδο προς Γη, προστατεύοντας έτσι την είσοδο του δέκτη από υπερτάσεις και στατικές εκφορτίσεις.
Καθ’ ην στιγμή η είσοδος του δέκτη περνά μέσα από το Βαθυπερατό Φίλτρο υπάρχει και μια απόρριψη στις Ραδιοφωνικές παρεμβολές οι οποίες βέβαια οφείλονται σε Ενδοδιαμόρφωση (Intermodulation). Χαρακτηριστικό μειονέκτημα DC δέκτη! Δεν υπάρχουν βέβαια όλη την ημέρα, παρά μόνο κάποιες ώρες την νύχτα, και με ρύθμιση του ποτενσιόμετρου εισόδου και ίσως και αλλαγή κεραίας το πρόβλημα μειώνεται.

Τελευταία βελτίωση (για την ώρα!!!) είναι η προσθήκη δύο ηλεκτρολυτικών πυκνωτών Τανταλίου 1μF παράλληλα με τους C9 και C10 στον Σταθεροποιητή τάσεως 78L010. Μερικές φορές οι σταθεροποιητές έχουν την κακή συνήθεια να ταλαντώνουν όταν γίνονται μεγάλες μεταβολές στο φορτίο εξόδου των. Η ταλάντωση δεν είναι μεγάλο φορτίο αλλά, είναι αυτό το οποίο την χαρακτηρίζει. ΤΑΛΑΝΤΩΝΕΙ!!!
Καλό είναι λοιπόν να κάνει αυτή και μόνη της δουλειά της και να μην υπάρχουν «βοηθήματα» γύρω της!

Αυτό είναι το Κιτ φίλοι και φίλες και αυτό είναι το ότι καλύτερο μπορεί να γίνει για την ώρα γιατί ο χρόνος τρέχει και όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα για την παρουσίασή του στο HamFest DAYTON!
Κανένας δεν σας εμποδίζει όταν και αν το αγοράσετε να «παίξετε» με αυτό και να βάλετε την προσωπική σας σφραγίδα και βελτίωση!