.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 12 March 2017

IC-706 tune control activator. rev1.1 update


I found another plug into my junk-room so I decided to make a bigger and better looking version of my home-brewed ICOM tuner activator. Alas my minimalist attitude always succeeds over my spontaneous will to spread my circuits on a standard Eurocard pcb.  


Nevertheless if you decide to build it, going by the photos it will be more easy the the first version!
I used the Drew VK3XU paddy-board method and I managed to fit the pcb snugly to the back of my plug. It doesn't matter if its not the very same used by ICOM. At the back they are all the same as long as they are the 4 pin type of course!
Mind you that I don't use the 2N2222 transistor, I given their merits I think it is a kind of sacrilege to use this Tr as a switch, so I use the 2N3904 instead!
The activator works like a treat making the IC-706 to give a 10'' 10Watts output, enough time to tune a random wire antenna or anything like.
It can work with the most ICOM's tranceivers like IC-706/mkI/mkIIG, IC-703, IC-7000, IC-7300 etc.


Three cheers for G4FZN!
 Hip... Hip...Βρήκα ένα ακόμα φις κι αποφάσισα να κάνω την κατασκευή μεγαλύτερη και πιό πρακτική. Πρακτική ναι, μεγαλύτερη όχι! Έτσι όπως μου βγήκε, παρ όλη την καλή μου διάθεση!

Πραγματικά δεν είναι δύσκολο να φτιαχτεί κι ούτε υπάρχουν κρίσιμα υλικά ή ρυθμίσεις.
Αν μπορώ να βοηθήσω... σχόλιο, μέηλ, μήνυμα, ότι σας φωτίσει ο Θεός!hi! hi!