.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 12 March 2017

IC-706 tune control activator.
Internet is full of diagrams and my soldering iron was hot enough!

It is inconvenient to change to CW mode every time I move frequency or band with my IC-706 radio, so I home-brew an activator.
You don't have to build it so tight the way I do my staff. As long as you can find the appropriate Molex plug (or a four male pin plug from an old PC power supply) you can made it in a pcb as big as you like!
It doesn't matter, as long as you do melt some solder!

Κύκλωμα ενεργοποίησης του TUNE στο IC-706.
Δεν είναι δύσκολο να φτιαχτεί και δεν υπάρχει λόγος να φτιαχτεί τόσο στριμόχωρα όσο το δικό μου.
Αν δεν έχετε τον ειδικό κονέκτορα, κάντε μια βόλτα από ένα κομπιουτεράδικο ή ψάξτε για παλιά τροφοδοτικά Η/Υ στην αποθήκη σας. Σίγουρα θα βρείτε ένα αρσενικό τετραπόδαρο και αφού κόψετε τις άκρες του πλαστικού θα ταιριάζει μιά χαρά! Αν έχει στην άκρη του και το κύκλωμα, ακόμα καλύτερα!