.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 5 March 2017

A very Human digi QSO!It started as a standard 2 minute PSK31 qso, at 09:25 and surprisingly it finished at 09:47 UTC! A 22 minutes digi qso! It might be a record!
My correspondent Giovanni IN3GNV started keying his message so out of embarrassment I did the same.
Slowly and painfully, for Giovanni I guess!
I must admit that I haven't felt like that for ages. It was the human contact and the exchange of phrases and sentences having a dialogue in an other than that, macro-digi-qso.
Gracie Giovanni for restoring the radio spirit in me! Hope to key you again and that's not a rain check but a true promise.
cheers and 73!