.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 13 March 2017

JINGTONG 12Watts 3bander!

Are you ready for this?!
Are you ready for this?!
Ladies and Gentlemen the new JingTong 12Watts 3bander review!
 The brand new JT-5988HP is a (purportedly) 12-watt, tri-band radio, with a 4800mAh battery from JINGTONG (US VENDOR), a handset and parts supplier out of China. The JT-5988HP is, at least initially, marketed in the US by HESENATE (pronounced Her-sen-ate). The specs on the JT-5988HP are shown in the sidebar to the right......


Νέο καλούδι από τους γελαστούς ανθρώπους!
3μπαντο, από 12 Βατ το ξεκινάνε στην διαφήμιση, 10/5 Βατ το δίνουν στις προδιαγραφές του στην δίπλα στήλη.
Όπως βέβαια ότι προσμετρούν στις μπάντες και την ραδιοφωνική 88-108MHz χωρίς βέβαια να εκπέμπει εκεί! 
Συνεχίζουν να μας καταπλήττουν οι Κινέζοι. Να δούμε μέχρι πότε και με τι!