.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 26 September 2010

Marconi TX-7 mini

Marconi TX-7 Mini Assembly Manual


Όπως μπορείτε να δείτε και στις επεξηγηματικές οδηγίες, η κατασκευή γίνεται επάνω σε διάτρητη πλακέτα και οι συνδέσεις, με ψιλό καλώδιο.
Περισσότερα θα σας πω και θα σας περιγράψω ...άμα τη εμφανίσει!!!


ανοίξαμε και σας περιμένουμε!!!