.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 27 September 2010

Ψυχολογική σκιαγράφηση ραδιο-διαγωνιζομένων!


Psychological profiling of Radio Contesters
Dr. Hans D. Crofthill, Dr. Ginger Patrick, Dr. Tera Linn
Cobblers University
Laboratory of Human Research
Ψυχολογική σκιαγράφηση ραδιο-διαγωνιζομένων
από τους προαναφερθέντες “ειδικούς”!!!

Αντιγράφω-μεταφράζω τα πλέον επίμαχα σημεία της μελέτης!


Με δεδομένο ότι στην περίπτωσή σας οι ακόλουθες ανάγκες πρέπει να εκπληρωθούν, διαλέξτε τις πλέον επείγοντες”
Ανάγκη %
Νερό 3.2
Σεξ 4.0
Σύζυγος 0.8
ΠομποΔέκτης 92.0

Έχει το χόμπι διακινδυνεύσει τον γάμο σας/ σχέση σας”?
Περιστατικά %
Ποτέ δεν είχα σύντροφο 10.0
Ποτέ 0.1
Μερικές φορές 2.9
Επανειλημμένως 15.5
Διαζευγμένος 31.5
Διαζευγμένος πολλάκις 41.0

"Αρχίσατε με τους Ρ/Ε διαγωνισμούς λόγω (επιλέξτε την καταλληλότερη εναλλακτική λύση);"
Αιτία %
Είναι αστείο 1.5
Είναι χαλαρωτικό 0.5
Έχω χαμηλό αυτοσεβασμό 17.8
Δεν ξέρω πραγματικά 80.2

Επιλέξτε την εικόνα που σας ευχαριστεί περισσότερο” (για άρρενες)

5.4%
98.1% 

     
                                                                                                                                                                            
Και καταλήγει σχολιάζοντας...

Ο Δείκτης Διαταραχών (λόγω του) του Χόμπι (Hobby-Disorder-Index H DI) μεταξύ των διαγωνιζομένων, περιγράφει το πόσο καλά είναι ισσοροπημένο το χόμπι με άλλες πτυχές της ζωής ή έχει μετατραπεί σε εμμονή
Επίπεδο HDI %
Κάτω του φυσιολογικού 0.9
Κανονικό 1.1
Επάνω του κανονικού 3.5
Ανησυχητικό 10.5
Επικίνδυνο 85.0

πηγή

δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τις ίδιες φωτογραφίες αλλά, δεν νομίζω να σας πειράξει ιδιαίτερα!!!
ευχαριστώ και την Βικτωρια SV2KBS που το έθεσε υπ΄όψι μου!