.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 21 September 2016

Oscilloscope 10:1 probe!


More than 10 years ago I bought a Heathkit oscilloscope Mod. IO-102 and other than the first switch ON, I haven't use it since.
It was a chance to use my electronic variac to give it a slow start and reform its capacitors in situ.
Everything went well and now I have a fine sample of a legendary brand in electronics working next to me!
Thing is, that I never had any probe for this oscilloscope so I had to make one.
Couldn't be easier! A pen empty plastic body, 2 resistors one 5M1 and the other 1M29, a couple of meters RG 174 and an appropriate BNC connector.
See for yourselves at the photo the schematic and the connections.
The ratio is 10:1, and it is calculated using the formula
1/(1/1.29 + 1/1) =0.5633...
(5.1 + 0.5633...) / 0.5633... = 10.05379 ratio
(there is a mistake reading the schematic. Shunt resistor is 1.29Mohm not 1.25Mohm.
You can buy a generic probe up to 100MHz from China for less than a fiver, but you don't have the pleasure to have a homebrew oscilloscope probe and the pleasant pass of time!
cheers all!
source of the ideaΠριν πολλά-πολλά χρόνια αγόρασα στην Αγγλία έναν Heathkit IO-102 παλμογράφο. Χωρίς διάθεση να τον πουλήσω, του άλλαξα τον αέρα του σε μερικά πανηγύρια και στο τέλος βρήκε τον χώρο του στην αποθήκη μου. Ποτέ δεν είχα ένα πρόμπ γι αυτόν κι έτσι χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο βρήκα ένα σχέδιο στο διαδίκτυο σήμερα το απόγευμα και καταπιάστηκα να το φτιάξω! Ψάχνοντας κι ανακατεύοντας βρήκα το RG 174 και τον ειδικό BNC κοννέκτορα που χρειαζόμουν και σε πολύ λίγο χρόνο κι ακόμα λιγότερες κολλήσεις ήταν έτοιμο!
Δείτε στις φωτογραφίες το διάγραμμα και το γενικό τρόπο τοποθέτησης των υλικών.
Δείτε από πάνω τον τύπο υπολογισμού της σχέσης του προμπ. Εδώ στο συγκεκριμένο είναι 10:1.
Καλή επιτυχία αν ασχοληθείτε να το φτιάξετε!
(κι αν δεν σας κάνει κόπο στείλτε μια φωτό της κατασκευής!)
πηγή της ιδέας