.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 21 July 2016

Visit kalamata... visit beautiful Greece (4K UHD cinematography promo)Summer indolence has cast a heavy veil over me. Happy holidays everybody and in a few weeks I'll be back here!


Η θερινή ραστώνη έχει ρίξει ένα βαρύ πέπλο πάνω μου. Καλές διακοπές και σε λίγες εβδομάδες, θα είμαι πάλι εδώ!