.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 17 July 2016

Δράττομαι της ευκαιρίας!


Δράττομαι της ευκαιρίας να χαλαρώνω στο αρκούδι-sion αφού στο εργαστήριο κάνει ζέστη και είναι απλησίαστο.
Μοιράζομαι μαζί σας μία εικονίτσα-οδηγό για την ζωή, όπως και μία τέταρτη παρότρυνση.
Μην ξεχνάς.
Γενικότερα!