.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 15 January 2016

The Netherlands low-power AM broadcasting


Marcel Rommerts reports on the Medium Wave site that The Netherlands may open up the AM band to low power stations 

After switching off a number of high power transmitters in 2015, at the end of December the Dutch government has launched a public consultation on ‘opening up’ the medium waveband for radio and non-radio applications with 'low power' and with limited government regulation. 

When referring to 'low power' this means both a power in the range of 1 – 5 watts (site coverage) and 50 – 100 watts (municipal coverage). 
The idea is that the same frequencies will be re-used across the country. They will be handed out on the basis of a first-come, first served basis. Deadline for comments is 14 February 2016.

Ydun's Medium Wave Info
http://mediumwave.info/news.html


Μην κάνετε χαρούλες! Η Ολλανδική Κυβέρνηση σκέπτεται μετά το κλείσιμο των σταθμών ΑΜ μεγάλης ισχύος, να δώσει τις συχνότητες σε ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ, για εκπομπές χαμηλής ισχύος.
1 με 5 Watts για κάλυψη οικοδομικού συγκροτήματος και 50 με 100 Watts για κάλυψη Κοινότητας.
Αυστηρά και μόνο!

Για την ιστορία σας λέω ότι τον Arrow clasic Rock τον άκουγα στα Μεσαία μέσα στο Λονδίνο κι από εκεί οδηγώντας δια μέσω της Γαλλίας έως και την Troyes!