.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 27 January 2016

Ham vs CB


Μαθαίνω ότι έχει ξεκινήσει μία διαμάχη μεταξύ της Ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας και των χρηστών CB. Δεν θα πάρω θέση αφού δεν με αφορά άμεσα, επιφυλλάσσομαι όμως να το κάνω, όταν κι αν, αυτή η κίνηση για "δικαιώματα" των CBer, θίξει τα ραδιοερασιτεχνικά μου δικαιώματα. Σε μία προσπάθεια αποφορτίσεως του κλίματος και διαχωρισμού των εννοιών, σας παραθέτω το μικρό απόσπασμα από μία παρουσίαση του Rick Campbell KK7B.

Here is an important thought: 

Most radio amateurs think they have earned a license to transmit. That is false: anyone can transmit. 

Radio Amateurs have earned a license to modify, design, build, and operate their own transmitting equipment and antennas. That is unique in the radio services. 

You have a license to experiment on the air.

Σε ελεύθερη μετάφραση:
Οι ραδιοερασιτέχνες θεωρούν ότι έχουν άδεια να εκπέμπουν. Λάθος! Ο καθένας μπορεί να εκπέμπει. (σ.σ. μερικοί στην Ελλάδα το θεωρούν "δημοκρατικό κεχτημένο)

Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν ΚΕΡΔΙΣΕΙ μία άδεια να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν, να τροποποιούν και να λειτουργούν τα μηχανήματά των καθώς και τις κεραίες των.

ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!

Αυτό κανένα CB ή pmr ή ο,τιδήποτε άλλο, μπορεί να μας το στερήσει. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης καθ' ην στιγμή πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία τυχαίνει να χρησιμοποιούν τον κοινό διάμεσο. Τον Αιθέρα!
Αν κάποιος ή κάποιοι, θέσουν σε κίνδυνο το δικαίωμα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ της Ραδιοερασιτεχνικής Κοινότητος, θα γραφούν ως νέοι Ηρόστρατοι στην Ιστορία του Ραδιοερασιτεχνισμού. (για μιά υστεροφημία ζούμε άλλωστε!)