.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 11 January 2016

Τρώγοντας γλυστρίδες!Το μήκος του βίντεο είναι 2.57 λεπτά, εκ των οποίων τα 2.30, τα μονοπωλώ και  μιλάω μόνος μου!!!
(με την συντροφιά του SV1CWR, του SV4PAA και του SV8FXN)