.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 7 January 2016

Sad news.As some of you may be aware, Dishtronix has purchased the assets (but not the liabilities) of Ten Tec from RKR Designs. I had desired to keep this under wraps until Ten Tec is reorganized, but there is too much speculation concerning the service department to continue without an announcement of some sort....
more at

ramsey-logo-tinybites the dust.
...Following our well respected predecessors like Heathkit, KnightKit, Eico, and others in the past, we are discontinuing our Hobby Kit Group January 1, 2016.

Η Ten-Tec πουλήθηκε, η Ramsey έκλεισε κι εμένα τα οικονομικά μου δεν είναι καλά, τώρα τελευταία!!!